දැනුමටවීඩියෝසියල්ලහින්දි

ඉතාම නරක CGI සිනමා ප්‍රයෝග

CGI හෙවත් Computer-generated imagery යනු නමින් කියවෙන පරිදිම පරිඝනක භාවිතයෙන් නිර්මිත දර්ශනයි.  අද මේ වීඩියෝවෙන් අරගෙන එන්නේ එලෙස නිර්මිත අසාර්ථක CGI දර්ශන කිහිපයක් ගැනයි.

Author

One thought on “ඉතාම නරක CGI සිනමා ප්‍රයෝග

  • Mewa hodai adenne lankawe ewa baluwama 😀

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *