පුවත්වගතුගසියල්ල

ගෙවීගිය 2015 වසරේ ආදායම් අතින් අසාර්ථක සිනමාපට

සති දෙකක් විතර මට මංසලට ලිපි සැපයීමට නොහැකි වුනා. ඒ තිබුණු අවහිරතා ඉවරයක් උන නිසා අද ඉඳන් සුපුරුදු විදියට මංසලට ලිපි ලබාදෙන්න සූදානම්. අද මේ අරගෙන එන්නේ ටිකක් පරක්කු උන ලිපියක්. මේ තමයි 2015 වසරේ අසාර්ථකම හොලිවුඩ් සිනමාපට.5.2015 වසරේ ආදායම් අතින් අසාර්ථක සිනමාපට

 • Blackhat
 • The Gunman
 • Child 44
 • Mortdecai
 • The Seventh Son
 • Aloha
 • Jupiter Ascending
 • Unfinished Business
 • The Fantastic Four
 • Strange Magic
 • We Are Your Friends
 • Rock the Kasbah
 • Jem and The Holograms
 • Tomorrowland
 • The Last Witch Hunter
 • Pan
 • Burnt
 • Steve Jobs
 • Victor Frankenstein

Author

One thought on “ගෙවීගිය 2015 වසරේ ආදායම් අතින් අසාර්ථක සිනමාපට

 • Victor Frankenstein Sub eka dennako………

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *