දැනුමටපුවත්වගතුගසියල්ල

බයිස්කෝප් ලොව නොදුටු වැඩකිඩ 05

Mansala (3)

ඔන්න අද ගෙනාවේ ම ලිපි පෙලේ පස්වන දිගහැරුමයි. අද ගෙනාවේ ඇවෙන්ජර් සිනමා විශ්වයේ දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග කිහිපයක්.

01 මතකද හල්ක් එක්ක තෝර් සටන් කරන තැන..

Avengers-2

02 මේ තැන මතකද නිව්යෝක් යුද්දයේදී..

Before-and-After-Shots-That-Demonstrate-the-Power-of-Visual-Effects25

03 මතකද මේ වචන හුවමාරුව වෙන තැන…

file_170523_1_VFX-001

04 මතකද කැප්ටන් කෝච්චියට පනින හැටි Captain America – The First Avenger එකේ..

Movies-before-and-after-computer-visual-graphics-6

05 මේ තැන මතකද අයන් මෑන් එයාගේ ඇඳුම ඉවත් කරන හැටි…

this-is-how-hollywood-movies-look-before-and-after-visual-effects-are-applied-32770

06 අයන් මෑන් මැරෙන්න ඔන්න මෙන්න කියල හිටිය තැන…

VFX Protest - The Avengers

07 මෙතන මතකද..

Visual-Effects-before-and-after-12

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *