ට්‍රේලර්ටීවී කතා මාලාපුවත්වගතුගසියල්ල

The Witcher ලෝකය ගැන විනාඩි 22න්…

Netflix විසින් විකාශය කරන The Witcher TV Series එක මේ දවස්වල බොහෝ ප්‍රසිද්ධයි. කතාව තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන්න මේ මහාද්වීපයේ ඉතිහාසය සහ වෙනත් වැදගත් කරුණු මේ review එකෙන් කතා කරන්නේ.

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *