ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 101 | Hum To Dil Se Haare | [Josh ] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

s (48)

Author

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 101 | Hum To Dil Se Haare | [Josh ] (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • සුපිරි බන් මේ සින්දුව…
    මේ ෆිල්ම් එකත් පට්ටම පට්ට…
    දිගටම මේ වගේ සුපිරි ගීත අරන් එන්න…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *