ගීතවගතුගවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 71 | Manma Emotion Jaage | Dilwale (2015) (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

“පොරොන්දු වූ නමුත්… කිමද නුඹ නොපැමිණියේ…?”

(ලිපියේ ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය නරඹන්න)

3

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *