ගීතවගතුගවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 72 | Janam Janam | Dilwale (2015) (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

“සැමදා මා තුරුලේ රැඳී සිටිනු මැන”

(ලිපියේ ඉහල පින්තූරය ක්ලික් කර ගීතය නරඹන්න)3

Author

One thought on “සිනමාවේ ගීත ලොවින් 72 | Janam Janam | Dilwale (2015) (සිංහල උපසිරසි සමඟින්)

  • ela tnx , “sanam re”, “sanam teri kasam” song dekath karanna

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *