පුවත්සියල්ල

2015 පෙබරවාරි බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

පරක්කු වෙලා හරි ඔන්න අදත් බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය අරගෙන ආවා…

1941368_10152860748839843_2702466519308924783_o

පෙබරවාරි 06

 • Jai Jawaan Jai Kisaan
 • Bachpan Ek Dhokha
 • Shamitabh
 • Hum Tum Dushman Dushman

Jey-Jawaan-Jey-Kissan

පෙබරවාරි 13

 • Dirty Politics
 • Roy
 • MSG – The Messenger of God

Roy-movie-trailer-2

පෙබරවාරි 20

 • Badlapur
 • Prithipal Singh… A Story

maxresdefault

පෙබරවාරි 27

 • Dum Laga Ke Haisha
 • Luckhnowi Ishq
 • Hey Bro
 • Ab Tak Chhappan 2
 • Badmashiyaan – Fun Never Ends

badmashiyaan-fun-never-ends-poster-image

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *