පුවත්වගතුගසියල්ලහින්දි

2015 සැප්තැම්බර් බොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

අද අරගෙන ආවේ සැප්තැම්බර් මාසයේ බොලිවුඩ් සිනමා කැලැන්ඩරයයි.

maze-runners-scorch-trials copy      සැප්තැම්බර් 04

 • Lakhon Hain Yahan Dilwale
 • Welcome Back

  සැප්තැම්බර් 11

 • Hero
 • Hum Sab Ullu Hain
 • Tera Mera Tedha Medha
 • The Perfect Girl – Ek Simple Si Love Story…
 • Madaari

  සැප්තැම්බර් 18

 • Katti Batti
 • Meeruthiya Gangsters
 • MSG-2 The Messenger
 • Fraud Saiyyan

  සැප්තැම්බර් 25

 • Calendar Girls
 • Hogaya Dimaagh Ka Dahi
 • Kis Kisko Pyaar Karoon
 • TimeOut
 • Bhaag Johnny
 • Ok Mein Dhokhe
 • Yaara Silly Silly

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *