පුවත්වගතුගසියල්ල

2018 සැප්තැම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරයයි මේ අරගෙන ආවේ


සැප්තැම්බර් – තවමත් දිනයක් නොමැති

 • Blaze
  Music Expansion
  Ethan Hawke, Sam Rockwell, Steve Zahn

 

 • Tatterdemalion
  Thriller Limited
  Leven Rambin, Jim Parrack, Taylor John Smith


   

සැප්තැම්බර් 07

 • Peppermint
  Thriller Nationwide
  Jennifer Garner, John Ortiz, Method Man

 

 

 • The Nun
  IMAX Nationwide
  Ingrid Bisu, Demian Bichir, Taissa Farmiga

 

 

 • Next Gen
  CG Netflix Only
  John Krasinski, David Cross, Michael Pena

 

 • Age of Summer
  Coming-of-Age Limited
  Percy Hynes White, Peter Stormare, Jake Ryan

 

 • Mara
  Horror Limited
  Olga Kurylenko, Javier Botet, Mitch Eakins

 

 • The Apparition
  Drama Limited
  Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d’Assumçao

 

 

 

 • Painless
  Thriller Limited
  Joey Klein, Evalena Marie, Kip Gilman

 

 • Cold Skin
  Sci-Fi Limited
  Ray Stevenson, David Oakes, Aura Garrido

 

 • Diane
  Horror Limited
  Carlee Avers, Jason Alan Smith

 

 

සැප්තැම්බර් 14

 • The Predator
  Sci-Fi Nationwide
  Boyd Holbrook, Olivia Munn, Thomas Jane

 

 

 

 • White Boy Rick
  Crime Nationwide
  Matthew McConaughey, Bruce Dern, Jennifer Jason Leigh

 

 • Another Time
  Sci-Fi Limited
  Justin Hartley, Arielle Kebbel, James Kyson

 

 • The Angel
  Spy Netflix Only
  Marwan Kenzari, Toby Kebbell, Hannah Ware

 

 • Lizzie
  Psychological Thriller Limited
  Chloë Sevigny, Kristen Stewart, Kim Dickens

 

 

 

 • Final Score
  Sports Limited
  Pierce Brosnan, Dave Bautista, Alexandra Dinu

 

 • The Toybox
  Horror Limited
  Denise Richards, Mischa Barton, Matt Mercer

 

 

 • Mandy
  Thriller Limited
  Nicolas Cage, Andrea Riseborough, Linus Roache

 

 

 • Bel Canto
  Hostage Limited
  Julianne Moore, Ken Watanabe, Demian Bichir

 

 

 

 • MDMA
  Drama Limited
  Annie Q., Francesca Eastwood, Pierson Fode

 

 • The Riot Act
  Thriller Limited
  Brett Cullen, Lauren Sweetser, Connor Price

 

Continues Below Ad

සැප්තැම්බර් 15

 • The Basement
  Horror Limited
  Mischa Barton, Tracie Thoms, Bailey Anne Borders


   

සැප්තැම්බර් 20

සැප්තැම්බර් 21

 

 

 • Life Itself
  Romance Limited
  Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke

 

 

 • Colette
  Period Limited
  Ray Panthaki, Keira Knightley, Dominic West

 

 

 

 

 

 • Maniac
  Comedy Netflix Only
  Jonah Hill, Billy Magnussen, Sonoya Mizuno

 

 • White Rabbit
  Comedy Limited
  Vivian Bang, Nana Ghana, Nico Evers-Swindel

 

 • My Son
  Thriller Limited
  Melanie Laurent, Guillaume Canet

 

 

 

සැප්තැම්බර් 28

 • Night School
  Comedy Nationwide
  Kevin Hart, Tiffany Haddish, Taran Killam

 

 • Smallfoot
  Animation Nationwide
  Channing Tatum, Gina Rodriguez, Zendaya

 

 • Hellfest
  Horror Nationwide
  Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus

 

 • Little Women
  Family Nationwide
  Lea Thompson, Ian Bohen, Lucas Grabeel

 

 

 

 

 • Cruise
  Romance Limited
  Spencer Boldman, Emily Ratajkowski, Sebastian Maniscalco

 

 • All About Nina
  Romance Limited
  Mary Elizabeth Winstead, Common, Chace Crawford


සැප්තැම්බර් 29

Author

One thought on “2018 සැප්තැම්බර් හොලිවුඩ් කැලැන්ඩරය

 • Budu ammo mechchara film thiyenawada

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *