දැනුමටපුවත්වගතුගසියල්ල

87 වන ඔස්කා සම්මාන උළෙලේ නාමයෝජනා…

හොලිවුඩයේ හැම වසරකම මුල් මාසය දෙක වෙන් වෙන්නේ කලින් වසරේ චිත්‍රපට සම්මාන උළෙල වෙනුවෙන්. ඔය අතරෙනුත් වැඩ අවදානයක් යොමු වෙන්නේ “ඔස්කා සම්මාන” උළෙල දිහාට බව මංසල් පාටක ඔබ බොහොම හොදින් දන්නා කාරණයක් නෙව… ඉතින් මේ සුදානම 2014 වසර වෙනුවෙන් නාම යෝජනා ඔබ වෙත ගෙන එන්නයි…

වසරේ හොඳම චිත්‍රපටය

නාමයෝජනා:

American Sniper (2014): Clint Eastwood, Robert Lorenz, Andrew Lazar, Bradley Cooper,Peter Morgan
Birdman (2014): Alejandro González Iñárritu, John Lesher, James W. Skotchdopole
Boyhood (2014/I): Richard Linklater, Cathleen Sutherland
The Imitation Game (2014): Nora Grossman, Ido Ostrowsky, Teddy Schwarzman
The Grand Budapest Hotel (2014): Wes Anderson, Scott Rudin, Steven M. Rales, Jeremy Dawson
Selma (2014): Christian Colson, Oprah Winfrey, Dede Gardner, Jeremy Kleiner
The Theory of Everything (2014): Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruce, Anthony McCarten
Whiplash (2014): Jason Blum, Helen Estabrook, David Lancaster

හොඳම නළුවා

නාමයෝජනා:

Steve Carell for Foxcatcher (2014)
Benedict Cumberbatch for The Imitation Game (2014)
Bradley Cooper for American Sniper (2014)
Michael Keaton for Birdman (2014)
Eddie Redmayne for The Theory of Everything (2014)

හොඳම නිළිය

නාමයෝජනා:

Marion Cotillard for Two Days, One Night (2014)
Felicity Jones for The Theory of Everything (2014)
Rosamund Pike for Gone Girl (2014)
Julianne Moore for Still Alice (2014)
Reese Witherspoon for Wild (2014)

හොඳම සහය නළුවා

නාමයෝජනා:

Robert Duvall for The Judge (2014)
Ethan Hawke for Boyhood (2014/I)
Edward Norton for Birdman (2014)
Mark Ruffalo for Foxcatcher (2014)
J.K. Simmons for Whiplash (2014)

හොඳම සහය නිළිය

නාමයෝජනා:

Patricia Arquette for Boyhood (2014/I)
Laura Dern for Wild (2014)
Keira Knightley for The Imitation Game (2014)
Emma Stone for Birdman (2014)
Meryl Streep for Into the Woods (2014)

හොඳම අධ්‍යක්ෂකවරයා

නාමයෝජනා:

Richard Linklater for Boyhood (2014/I)
Alejandro González Iñárritu for Birdman (2014)
Bennett Miller for Foxcatcher (2014)
Wes Anderson for The Grand Budapest Hotel (2014)
Morten Tyldum for The Imitation Game (2014)

චිත්‍රපටයක් වෙනුවෙන්ම ලියු හොඳම තිර පිටපත

නාමයෝජනා:

Boyhood (2014/I): Richard Linklater
Birdman (2014): Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris,Armando Bo
Foxcatcher (2014): E. Max Frye, Dan Futterman
The Grand Budapest Hotel (2014): Wes Anderson, Hugo Guinness
Nightcrawler (2014): Dan Gilroy

කලින් පළවූ මාධ්‍යක් උපයෝගී කොටගෙන නිර්මිත හොඳම තිර පිටපත

නාමයෝජනා:

American Sniper (2014): Jason Hall
Inherent Vice (2014): Paul Thomas Anderson
The Imitation Game (2014): Graham Moore
The Theory of Everything (2014): Anthony McCarten
Whiplash (2014): Damien Chazelle

වසරේ හොඳම සජීවිකරණ නිර්මාණය

නාමයෝජනා:

Song of the Sea (2014)
The Tale of The Princess Kaguya (2013)

හොඳම විදේශ චිත්‍රපටය

නාමයෝජනා:

Tangerines (2013): Zaza Urushadze
Ida (2013): Pawel Pawlikowski
Leviathan (2014): Andrey Zvyagintsev
Wild Tales (2014): Damián Szifrón
Timbuktu (2014): Abderrahmane Sissako

හොඳම සිනේමාරුපනය

නාමයෝජනා:

Birdman (2014): Emmanuel Lubezki
The Grand Budapest Hotel (2014): Robert D. Yeoman
Mr. Turner (2014): Dick Pope
Unbroken (2014/I): Roger Deakins
Ida (2013): Lukasz Zal, Ryszard Lenczewski

හොඳම සංස්කාරකය

නාමයෝජනා:

Boyhood (2014/I): Sandra Adair
The Imitation Game (2014): William Goldenberg
The Grand Budapest Hotel (2014): Barney Pilling
Whiplash (2014): Tom Cross
American Sniper (2014): Joel Cox, Gary Roach

හොඳම පසුතල සැකසුම

නාමයෝජනා:

The Grand Budapest Hotel (2014): Adam Stockhausen, Anna Pinnock
The Imitation Game (2014): Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald
Interstellar (2014): Nathan Crowley, Gary Fettis
Into the Woods (2014): Dennis Gassner, Anna Pinnock
Mr. Turner (2014): Suzie Davies, Charlotte Watts

හොඳම ඇඳුම් නිර්මාණය

නාමයෝජනා:

The Grand Budapest Hotel (2014): Milena Canonero
Inherent Vice (2014): Mark Bridges
Into the Woods (2014): Colleen Atwood
Maleficent (2014): Anna B. Sheppard, Jane Clive
Mr. Turner (2014): Jacqueline Durran

හොඳම කොණ්ඩා ම්මොස්තර හා වේශ නිරූපණය

නාමයෝජනා:

Foxcatcher (2014): Bill Corso, Dennis Liddiard
The Grand Budapest Hotel (2014): Frances Hannon, Mark Coulier
Guardians of the Galaxy (2014): Elizabeth Yianni-Georgiou, David White

සිනමා නිර්මාණය වෙනුවෙන්ම නිර්මිත හොඳම සංගීතය

නාමයෝජනා:

The Imitation Game (2014): Alexandre Desplat
The Grand Budapest Hotel (2014): Alexandre Desplat
Interstellar (2014): Hans Zimmer
The Theory of Everything (2014): Jóhann Jóhannsson
Mr. Turner (2014): Gary Yershon

සිනමා නිර්මාණය වෙනුවෙන්ම නිර්මිත හොඳම ගීතය

නාමයෝජනා:

Selma (2014): Common, John Legend(Glory)
Begin Again (2013/II): Gregg Alexander, Danielle Brisebois(Lost Stars)
The Lego Movie (2014): Shawn Patterson(Everything is Awesome)
Beyond the Lights (2014): Diane Warren(Grateful)
Glen Campbell: I’ll Be Me (2014): Glen Campbell, Julian Raymond

හොඳම සංගීත සංකලනය

නාමයෝජනා:

American Sniper (2014): John T. Reitz, Gregg Rudloff, Walt Martin
Birdman (2014): Jon Taylor, Frank A. Montaño, Thomas Varga
Interstellar (2014): Gary Rizzo, Gregg Landaker, Mark Weingarten
Unbroken (2014/I): Jon Taylor, Frank A. Montaño, David Lee
Whiplash (2014): Craig Mann, Ben Wilkins, Thomas Curley

හොඳම සංගීත සංස්කරණය

නාමයෝජනා:

American Sniper (2014): Alan Robert Murray, Bub Asman
Birdman (2014): Aaron Glascock, Martín Hernández
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014): Brent Burge, Jason Canovas
Interstellar (2014): Richard King
Unbroken (2014/I): Becky Sullivan, Andrew DeCristofaro

හොඳම දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග

නාමයෝජනා:

Captain America: The Winter Soldier (2014): Dan Deleeuw, Russell Earl, Bryan Grill,Daniel Sudick
Dawn of the Planet of the Apes (2014): Joe Letteri, Dan Lemmon, Daniel Barrett, Erik Winquist
Guardians of the Galaxy (2014): Stephane Ceretti, Nicolas Aithadi, Jonathan Fawkner,Paul Corbould
Interstellar (2014): Paul J. Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter, Scott R. Fisher
X-Men: Days of Future Past (2014): Richard Stammers, Lou Pecora, Tim Crosbie,Cameron Waldbauer ඉහත නාම යෝජනා අතරින් Birdman (2014) හා The Grand Budapest Hotel (2014) නාමයෝජනා 9 බැගින් හිමි කරගෙන ඇති අතර The Imitation Game (2014) නාමයෝජනා 8 ක් හිමි කරගැනීමට සමත් වෙලා තියනවා. Boyhood (2014) හා American Sniper (2014) නාමයෝජනා 6 බැගින් දිනාගැනීමට සමත් වෙලා තියනවා. එහෙනම් පෙබරවාරි 22 වැනිදා වෙනකම් ඉම්මු කවුරු දිනයිද බලන්න….

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *