පුවත්වගතුගසියල්ල

BAFTA සමාන උළෙලේ ප්‍රතිපල…

ඔන්‍‍න ‍ඉ‍තින්‍ ‍ත‍වත්‍ ‍උ‍නු‍සුම්‍ ‍සම්‍‍මා‍න ‍උ‍ළෙ‍ලක්‍ ‍ව‍න බ්‍රිතාන්‍ය මුලිකව BAFTA උළෙල ‍ප‍සු‍ගි‍ය ‍පෙ‍බ‍ර‍වා‍රී 16 ‍ව‍න ‍දා ‍අ‍ව‍සන්‍ ‍උ‍නා. ‍ප‍හ‍තින්‍ ‍ස‍ද‍හන්‍ ‍වන්‍‍නේ ‍එ‍ම ‍සම්‍‍මා‍න ‍උ‍ළෙ‍ලේ ‍සම්‍‍මා‍න ‍ල‍බා ‍ගත්‍ ‍චිත්‍ර‍ප‍ට ‍පි‍ලි‍බ‍ධ ‍විස්‍‍ත‍ර‍ය‍කි. 

  
හොඳම චිත්‍රපටය:
12 Years a Slave (2013)
නාමයෝජනා:
American Hustle (2013)
Captain Phillips (2013)
Gravity (2013)
Philomena (2013)
 
හොඳම බ්‍රිතාන්‍ය චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් පිදෙන Alexander Korda සම්මානය:
Gravity (2013)
නාමයෝජනා:
Mandela: Long Walk to Freedom (2013)
Philomena (2013)
Rush (2013/I)
Saving Mr. Banks (2013)
The Selfish Giant (2013)
 
හොඳම නළුවා:
Chiwetel Ejiofor for 12 Years a Slave (2013)
නාමයෝජනා:
Christian Bale for American Hustle (2013)
Bruce Dern for Nebraska (2013)
Leonardo DiCaprio for The Wolf of Wall Street (2013)
Tom Hanks for Captain Phillips (2013)
 
හොඳම නිළිය:
Cate Blanchett for Blue Jasmine (2013)
නාමයෝජනා:
Amy Adams for American Hustle (2013)
Sandra Bullock for Gravity (2013)
Judi Dench for Philomena (2013)
Emma Thompson for Saving Mr. Banks (2013)
 
 
හොඳම සහය නළුවා:
Barkhad Abdi for Captain Phillips (2013)
නාමයෝජනා:
Daniel Brühl for Rush (2013/I)
Bradley Cooper for American Hustle (2013)
Matt Damon for Behind the Candelabra (2013) (TV)
Michael Fassbender for 12 Years a Slave (2013)
 
 
 
හොඳම සහය නිළිය:
Jennifer Lawrence for American Hustle (2013)
නාමයෝජනා:
Sally Hawkins for Blue Jasmine (2013)
Julia Roberts for August: Osage County (2013)
Lupita Nyong’o for 12 Years a Slave (2013)
Oprah Winfrey for Lee Daniels’ The Butler (2013/I)
 
හොඳම අධ්‍යක්ෂකවරයා වෙනුවෙන් පිදෙන David Lean සම්මානය:
Alfonso Cuarón for Gravity (2013)
නාමයෝජනා:
Paul Greengrass for Captain Phillips (2013)
Steve McQueen for 12 Years a Slave (2013)
David O. Russell for American Hustle (2013)
Martin Scorsese for The Wolf of Wall Street (2013)
 
හොඳම තිර පිටපත (මුල් පිටපත්):
American Hustle (2013): Eric Warren Singer, David O. Russell
නාමයෝජනා:
Blue Jasmine (2013): Woody Allen
Gravity (2013): Alfonso Cuarón
Inside Llewyn Davis (2013): Joel Coen, Ethan Coen
Nebraska (2013): Bob Nelson
 
හොඳම තිර පිටපත (අනුවර්තිත):
Philomena (2013): Steve Coogan, Jeff Pope
නාමයෝජනා:
Behind the Candelabra (2013) (TV): Richard LaGravenese
Captain Phillips (2013): Billy Ray
12 Years a Slave (2013): John Ridley
The Wolf of Wall Street (2013): Terence Winter
 
හොඳම සිනේමාරූපණය:
Gravity (2013): Emmanuel Lubezki
නාමයෝජනා:
Captain Phillips (2013): Barry Ackroyd
Inside Llewyn Davis (2013): Bruno Delbonnel
Nebraska (2013): Phedon Papamichael
12 Years a Slave (2013): Sean Bobbitt
 
හොඳම සංස්කරණය:
Rush (2013/I): Daniel P. Hanley, Mike Hill
නාමයෝජනා:
12 Years a Slave (2013): Joe Walker
Captain Phillips (2013): Christopher Rouse
Gravity (2013): Mark Sanger
The Wolf of Wall Street (2013): Thelma Schoonmaker
 
 
හොඳම ප්‍රදර්ශන නිර්මාණය:
The Great Gatsby (2013)
නාමයෝජනා:
American Hustle (2013)
Behind the Candelabra (2013) (TV)
Gravity (2013)
12 Years a Slave (2013)
 
හොඳම ඇඳුම් නිර්මාණය:
The Great Gatsby (2013)
නාමයෝජනා:
American Hustle (2013)
Behind the Candelabra (2013) (TV)
The Invisible Woman (2013)
Saving Mr. Banks (2013)
 
හොඳම සංගීත සංකලනය:
Gravity (2013): Steven Price
නාමයෝජනා:
The Book Thief (2013): John Williams
Captain Phillips (2013): Henry Jackman
Saving Mr. Banks (2013): Thomas Newman
12 Years a Slave (2013): Hans Zimmer
 
හොඳම වේශ නිරුපනය හා කොණ්ඩා සැකසුම:
American Hustle (2013)
නාමයෝජනා:
Behind the Candelabra (2013) (TV)
The Great Gatsby (2013)
Lee Daniels’ The Butler (2013/I)
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
 
හොඳම ශබ්ද සංකලනය:
Gravity (2013)
නාමයෝජනා:
All Is Lost (2013)
Captain Phillips (2013)
Inside Llewyn Davis (2013)
Rush (2013/I)
 
හොඳම විශේෂ දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග:
Gravity (2013)
නාමයෝජනා:
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Iron Man 3 (2013)
Pacific Rim (2013)
Star Trek Into Darkness (2013)
 
 
ඉංග්‍රීසි නොවන හොඳම චිත්‍රපටය:
The Great Beauty (2013): Paolo Sorrentino, Francesca Cima, Nicola Giuliano
නාමයෝජනා:
The Act of Killing (2012): Joshua Oppenheimer, Signe Byrge Sørensen
Blue Is the Warmest Color (2013): Abdellatif Kechiche, Brahim Chioua, Vincent Maraval
Metro Manila (2013): Sean Ellis, Mathilde Charpentier
Wadjda (2012): Haifaa Al-Mansour, Roman Paul, Gerhard Meixner
 
හොඳම පරිගණක සජීවිකරණ චිත්‍රපටය:
Frozen (2013)
නාමයෝජනා:
Despicable Me 2 (2013)
Monsters University (2013)
 
 
හොඳම වාර්තා වැඩසටහන:
The Act of Killing (2012)
නාමයෝජනා:
The Armstrong Lie (2013)
Blackfish (2013)
Tim’s Vermeer (2013)
We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013)
 
 
 
 
EE නැගී එන තාරකාව:
Will Poulter
නාමයෝජනා:
Dane DeHaan
George MacKay
Lupita Nyong’o
Léa Seydoux
 
බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික පිටපත් රචකයෙකුගේ, අධ්ය්ක්ෂකවරයෙකුගේ හෝ නිෂ්පාදකයෙකුගේ මංගලාවතරණය:
Kelly + Victor (2012): Kieran Evans
නාමයෝජනා:
Saving Mr. Banks (2013): Kelly Marcel
Good Vibrations (2012): Colin Carberry, Glenn Patterson
For Those in Peril (2013): Paul Wright, Polly Stokes
Shell (2012/I): Scott Graham
 
හොඳම කෙටි සජිවිකරණය:
Sleeping with the Fishes (2013/II): Yousif Al-Khalifa, Sarah Woolner, James Walker
නාමයෝජනා:
Everything I Can See From Here (2013): Bjorn-Erik Aschim, Sam Taylor, Friederike Nicolaus
I Am Tom Moody (2012): Ainslie Henderson
 
හොඳම කෙටි චිත්‍රපටය:
Room 8 (2013): James W. Griffiths, Sophie Venner
නාමයෝජනා:
Island Queen (2012): Ben Mallaby, Nat Luurtsema
Keeping Up with the Joneses (2013): Michael Pearce, Selina Lim, Megan Rubens
Orbit Ever After (2013): Jamie Magnus Stone, Chee-Lan Chan, Len Rowles
Sea View (2013): Anna Duffield, Jane Linfoot

Author

One thought on “BAFTA සමාන උළෙලේ ප්‍රතිපල…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *