වීඩියෝසියල්ල

Carie (2013) [අලුත් හැකියාව]

Carrie (2013)

Drama | Horror  –   15 March 2013 (USA)
පාසල් නේවාසිකාගාරයෙහි වෙසෙන පාසල් සිසුවියක් සගයින්ගේ අඩන්තේට්ටම්වලට ලක්වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇය තමන්ට මෑතක ලැබුණු අලුත් හැකියාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒ ඇගේ චිත්තචලනක(Telekinetic) හැකියාව.
 Director:
Kimberly Peirce

Writers:

Stephen King (novel), Roberto Aguirre-Sacasa(screenplay)

Stars:

 Chloë Grace Moretz, Julianne Moore and Judy Greer

 

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *