කොමික්ට්‍රේලර්ටීවී කතා මාලාවීඩියෝසියල්ල

CWTV – Superhero Fight Club | අදියරක අවසානය වෙත

නිකොල් විශාන් සොයුරා පෙන්වා දුන්නු ලස්සන වීඩියෝ එකක් තමයි අද මේ අරගෙන ආවේ. මේක ඇරෝ තෙවන අදියරේ සහ ෆ්ලෑෂ්  පළමු අදියරේ අවසානය වෙනුවෙන් CW ආයතනය හදපු වීඩියෝ පටයක්.

Author

One thought on “CWTV – Superhero Fight Club | අදියරක අවසානය වෙත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *