කොමික්ටීවී කතා මාලාසියල්ල

Flash සහ SuperGirl හමුවීමේ දසුන් කිහිපයක්.

ෆ්ලෑෂ් සග සුපර්ගර්ල් ක්‍රොස්ඕවර් ඒක ගැන දැන් හැමෝම දන්නවා නේ. මාර්තු මාසයේ සිදුවන මේ මුණගැසීම සඳහා මේ දවස්වල රූගත කිරීම් සිදු කෙරෙනවා. අද මේ අරගෙන ආවේ ඒ රූගත කිරීම් වල නවතම පින්තූර එකතුවක්. Cb5tz5eW4AAJy5N deadpool-vs-gambit GambitWallv2-768x480

Author

2 thoughts on “Flash සහ SuperGirl හමුවීමේ දසුන් කිහිපයක්.

  • තැන්ක්ස්
    බැන්ශීත් ඉන්නවනෙ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *