වගතුගවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ල

Game of Thrones Season 6 Teaser Promo | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

කව්රුත් බලා සිටි Game of Thrones හයවන අදියරේ Teaser පටයක් පසුගියදා නිකුත් උනා.

අපි බලනවා…

අපි අසනවා…

ඒ වගේම, අපි මතක තබා ගන්නවා…

අතීතය දැනටමත් ලියවී අවසන්…

තීන්ත වියලෙනවා

ඔවුනට කිසිම අදහසක් නැහැ සිදුවීමට යන දෙය ගැන…

Author

One thought on “Game of Thrones Season 6 Teaser Promo | සිංහල උපසිරසි සමඟින්

  • මේ Teaser promo එකනම් කිසිම වැඩක් නෑ.ඉස්සල්ලා සීසන් වල කෑලි ටිකක් පෙන්නනවා එච්චරයි.අලුත් සීසන් එකේ කිසිම දෙයක් පෙන්නන්නේ නෑ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *