ටීවී කතා මාලාදැනුමටවගතුගවිචාරවීඩියෝසියල්ල

Game of Thrones Sinhala Review – Season 6 Finale

Game of Thrones 6වෙනි කතා මාලාවත් අවසන් වුණා. දැනට විකාශය වුණ ඉතා අගනාම කොටසක් මේ. මෙතෙක් තිබුණු සමහර ප්‍රශ්න විසඳුණා වගේම, අලුත් පරිච්ඡේදයකට මග සකසපු මේ කොටසේ සමහර සුවිශේෂ සිද්ධි ගැන සිංහල විවරණයයි මේ.a (93)

Author

3 thoughts on “Game of Thrones Sinhala Review – Season 6 Finale

  • Arya freyslawa marapu nisa den riverland palanya kauru karida ? Nettan lord Edmure yatathe eyalath Jonta ekathu weida.please explain about this in your next video.Thanks

    Reply
  • thnx tharidu!!
    arya stark gana kiyala nane

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *