වීඩියෝසියල්ල

Jack the Giant Slayer (2013) [යෝධයොත් බයයි]

Jack the Giant Slayer (2013)

Adventure | Drama | Fantasy  –   1 March 2013 (USA)

Not yet released

මිනිසුන් සහ යෝධයින් අතර ඇතිකරගෙන පැවති එකගතාවය දෙදරා ගිහින්. දෙගොල්ලන්ගේ අතර ඇති කරගත් සාමය දෙකඩ වෙලා. ඉතිං යෝධයින්ගේ රාජධානියට ඇතුළු වෙන්ඩ එක්තරා ගොවියෙක් තීරණය කරන්නේ පැහැර ගත්තු කුමාරිකාවක් බේරාගෙන එන්ඩ කියල හිතාගෙනයි. ඒ ගමනෙදි යෝධයො කීයක් එක්කනම් හැප්පෙන්ඩ සිද්ධ වේවිද කිසිකෙනෙක් දන්නෙ නෑ… පරණ සුරගන කතාවක නවතම සිනමාගමනයයි ඒ…

Director:

Bryan Singer

Writers:

Darren Lemke (screenplay), Christopher McQuarrie(screenplay)

Stars:

Nicholas Hoult, Stanley Tucci and Ewan McGregor

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *