ට්‍රේලර්පුවත්වගතුගවීඩියෝසියල්ල

Minions (2015) | මිනියන්ලා – පූර්ව ප්‍රචාරකපටය

සමීර චතුරංග සොයුරා විසින් Minions (2015) සිනමාපටයේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටයට සිංහල උපසිරසි ගන්වනු ලැබුවා.

Minions_poster

Minions (2015) | මිනියන්ලා

ඉදිරි දිගහැරුම… (XXXVII) | Minion’ලා එනවෝ…!!!

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *