ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 188 | Tere Liye | (Veer Zaara) [සිංහල උපසිරැසි]

ගූගල් ඩ්‍රයිව් වෙත එක්කල ගීතය මෙතැනින්

 

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *