ගීත

කොමික්ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ල

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 207 | Everything I Need by Skylar Grey | (Aquaman) [සිංහල උපසිරැසි]

යූටියුබ් එක්කල වීඩියෝව ක්‍රියා නොකරයිනම් මෙතැනින් පිවිස නරඹන්න    

තව කියවන්න
ගීතවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ලහින්දි

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 196 | Sanam Re | (Sanam Re) [සිංහල උපසිරැසි]

සිංහල උපසිරැසි සමඟින් නැරඹීමට මෙතැනින් හෝ මෙතැනින් පිවිසෙන්න  

තව කියවන්න
ගීතවගතුගවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ල

සිනමාවේ ගීත ලොවින් ඔබ්බට 23 | Growl (EXO) | සිංහල උපසිරැසි

මේ වීඩියෝව දකුණු කොරියානු ගීත කණ්ඩායමක් වෙන EXO  විසින් ගායනා කරන Growl ගීතයේ වීඩියෝ පටයයි. මේ ගැන ලිපියක් දාන්න හිතුවේ

තව කියවන්න
ගීතවගතුගවීඩියෝසියල්ල

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 36 – All Of The Stars (Ed Sheeran) [The Fault In Our Stars]

මේ ගීතයේ සිංහල උපසිරසි යෙදු වීඩියෝව යුටියුබ් තුලින් අවහිර කර ඇති නිසා කරුණාකර මේ ලින්ක් ඒකෙන් පිවිස මේ අපූර්ව ගීතය

තව කියවන්න