ලාංකීයලාංකීය සිනමාවවීඩියෝසියල්ල

සූර පප්පාට විරුද්දව රැජිනය යවන කේක් එක හදන්නේ මෙහෙමයි (Short Film)

10274327_554515727996647_4012022956425774598_n

Author

3 thoughts on “සූර පප්පාට විරුද්දව රැජිනය යවන කේක් එක හදන්නේ මෙහෙමයි (Short Film)

  • මමත් ෆිල්ම් එකකට සබ් දැම්මා ඒ උනාට මම මේකට දන්නා මේල් එකකකුත් දැම්මා දවස් පහකට විතර උඩ.ඒ උනාට රෙප්ලේයි නෑ
    තාම දාලත් නෑ .කරුණාකරලා උදව් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් හෙල්ප් එකක් දෙන්න

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *