ට්‍රේලර්ලාංකීයලාංකීය සිනමාවවගතුගසියල්ල

නිදහසේ පියා DS | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

ඔන්න එහෙනම් මේ අරගෙන ආවේ ඉදිරි දිනවලදී ලාංකේය සිනමාවේ පෙරලියක් කරාවි කියල හිතන්න පුළුවන් නිර්මානයක පුර්ව ප්‍රචාරක පටය.මේ ගැන මම කලින් ලිපියක ලිව්වා ඒකට මෙතනින් පිවිසිලා කියවලා බලන්න.

Author

One thought on “නිදහසේ පියා DS | පූර්ව ප්‍රචාරක පටය

  • Trailer eka veda ne denne youtube vala vitharai

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *