ට්‍රේලර්ටීවී කතා මාලාවීඩියෝසිංහල උපසිරසසියල්ල

The Flash තෙවන අදියරේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරසි සමඟ

ගොඩ කාලෙකට පස්සෙ මම මංසල පැත්තෙ එන්නෙ ෆ්ලෑෂ් තෙවන කතා සමයෙ පළමු දැක්ම සහිත පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහලෙන්ම අරගෙනයි. එහෙනම් රස විඳින්න.

ප.ලි.

අරාබි උපසිරසක් පරිවර්තනය කර ඇති නිසා සුළු සුළු අඩුපාඩු නොසළකන්න කියා ඉල්ලා සිටිනව.

 

නැවත හමුවෙමු!

Author

One thought on “The Flash තෙවන අදියරේ පූර්ව ප්‍රචාරක පටය සිංහල උපසිරසි සමඟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *