ගීතවගතුගවීඩියෝසියල්ල

සිනමාවේ ගීත ලොවින් 36 – All Of The Stars (Ed Sheeran) [The Fault In Our Stars]

මේ ගීතයේ සිංහල උපසිරසි යෙදු වීඩියෝව යුටියුබ් තුලින් අවහිර කර ඇති නිසා කරුණාකර මේ ලින්ක් ඒකෙන් පිවිස මේ අපූර්ව ගීතය රසවිඳින්න.

https://drive.google.com/file/d/0B5Lqk9DKvuFHN2FndFdNUlVuRWc/view

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *