ඉංග්‍රීසිදැනුමටපුවත්භාෂාවවගතුගවිවිධසියල්ල

ගෝතම් සම්මාන උළෙල 2023 ‍‍| Gotham Awards (2023): Full Winners List

පසුගිය නොවැම්බර් 27වන සඳුදා මේ වසරේ ගෝතම් චිත්‍රපට සම්මාන උළෙල (Gotham Independent Film Awards 2023) එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝක්වලදි පැවැත්වුණා. මෙහි හොඳම චිත්‍රපටය ලෙස Past Lives (2023) චිත්‍රපටය සම්මාන දිනාගනු ලැබුවා. හොඳම විදේශීය චිත්‍රපටය සහ හොඳම චිත්‍රපට තිර රචනයට හිමි සම්මානය දිනාගත්තේ Anatomy of a Fall (2023) චිත්‍රපටයයි. 

 

එදින සම්මානවලට නිර්දේශ වී තිබූ චිත්‍රපට ලැයිස්තුව.

හොඳම චිත්‍රපටය

“Passages”
“Past Lives” – WINNER
“Reality”
“Showing Up”
“A Thousand and One”

හොඳම රංගනය

Aunjanue Ellis-Taylor, “Origin”
Lily Gladstone, “The Unknown Country” – WINNER
Greta Lee, “Past Lives”
Franz Rogowski, “Passages”
Babetida Sadjo, “Our Father, The Devil”
Andrew Scott, “All of Us Strangers”
Cailee Spaeny, “Priscilla”
Teyana Taylor, “A Thousand and One”
Michelle Williams, “Showing Up”
Jeffrey Wright, “American Fiction”

හොඳම සහය රංගනය

Juliette Binoche, “The Taste of Things”
Penélope Cruz, “Ferrari”
Jamie Foxx, “They Cloned Tyrone”
Claire Foy, “All of Us Strangers”
Ryan Gosling, “Barbie”
Glenn Howerton, “BlackBerry”
Sandra Hüller, “The Zone of Interest”
Rachel McAdams, “Are You There God? It’s Me, Margaret”
Charles Melton, “May December” – WINNER
Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

හොඳම චිත්‍රපට තිර රචනය

“All of Us Strangers,” Andrew Haigh
“Anatomy of a Fall,” Justine Triet, Arthur Harari – WINNER
“May December,” Samy Burch
“R.M.N.,” Cristian Mungiu
“The Zone of Interest,” Jonathan Glazer

හොඳම විදේශීය චිත්‍රපටය

“All of Us Strangers”
“Anatomy of a Fall” – WINNER
“Poor Things”
“Tótem”
“The Zone of Interest”

හොඳම වාර්තාමය චිත්‍රපටය

“20 Days in Mariupol”
“Against the Tide”
“Apolonia, Apolonia”
“Four Daughters” – WINNER
“Our Body”

හොඳම අධ්‍යක්ෂක

Raven Jackson, “All Dirt Roads Taste of Salt”
Georgia Oakley, “Blue Jean”
Michelle Garza Cervera, “Huesera”
Celine Song, “Past Lives”
A.V. Rockwell, “A Thousand and One” – WINNER

එදින සම්මානවලට නිර්දේශ වී තිබූ රූපවාහිණී කතාමාලා ලැයිස්තුව.

හොඳම රූපවාහිණී කතාමාලා රංගනය

Jacob Anderson, “Anne Rice’s Interview With the Vampire”
Dominique Fishback, “Swarm”
Jharrel Jerome, “I’m a Virgo”
Natasha Lyonne, “Poker Face”
Bel Powley, “A Small Light”
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Chaske Spencer, “The English”
Rachel Weisz, “Dead Ringers”
Ali Wong, “Beef” – WINNER
Steven Yeun, “Beef”

මිනිත්තු 40ට වැඩි හොඳම  රූපවාහිණී කතාමාලාව

“Anne Rice’s Interview With the Vampire”
“Dead Ringers”
“The English”
“The Last of Us”
“A Small Light” – WINNER
“Telemarketers”

මිනිත්තු 40ට අඩු හොඳම  රූපවාහිණී කතාමාලාව

“Beef” – WINNER
“High School”
“I’m A Virgo”
“Rain Dogs”
“Swarm”

මීට අමතරව තවත් චිත්‍රපට හයකට පහත දැක්වෙන ප්‍රභේද ඔස්සේ විශේෂ සම්මාන හිමි වුණා.

Cultural Icon & Creator Tribute 

  • Maestro

Global Icon & Creator Tribute

  • Barbie

Historical Icon and Creator Tribute

  • Killers of the Flower Moon

Icon & Creator Tribute for Innovation

  • Ferrari

Icon & Creator Tribute for Social Justice

  • Rustin

Visionary Icon & Creator Tribute

  • Air

Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *